Kuntouttava työtoiminta

Me-talolla on käynnistynyt kuntouttavaa työtoiminta!

Mitä kuntouttava työtoiminta on?

Kuntouttava työtoiminta auttaa osallistujia selkiyttämään elämäntilannettaan, erityisesti työtulevaisuuden kannalta. Toiminta on tarkoitettu nuorille ja työikäisille, jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä. Tavoitteemme on, että jokainen osallistuja tietää jakson loputtua, mitä hän aikoo tulevaisuudessaan tehdä, miten hän aikoo sen saavuttaa sekä on aloittanut tavoitteensa.

Turun me-talolla yksilöllinen kuntouttavan työtoiminnan jakso tehdään aina vähintään kolmen kuukauden pituiseksi, kaiken kaikkiaan pituus voi yhdellä kuntoutujalla olla 24 kuukautta. Viikossa on työpäiviä yhdestä neljään ja päivittäinen työaika on neljästä kuuteen tuntia. Työtehtävät sovitaan yksilöllisesti jokaisen kanssa. Ne voivat vaihdella me-talon ylläpitoon liittyvistä tehtävistä tapahtumien järjestämiseen ja muihinkin Fingerroosin säätiön toimintoihin.

Me-talossa on yhteisöllinen ilmapiiri ja moniammatillisella työryhmällä kuntoutujaa vastuuttava työskentelyote.

Miten mukaan?

Jos olet pitkäaikaistyötön, ja haluat hakeutua meille kuntouttavaan työtoimintaan, ota yhteyttä te-toimistoon tai sosiaalitoimeen. Jos kuntouttava työtoiminta on merkittynä aktivointisuunnitelmaasi, niin voit hakea suoraan kuntouttavaan työtoimintaan. Fingerroosin säätiön koordinoima me-talo näkyy palvelusetelijärjestelmässä.

Voit kysyä asiasta myös suoraan ohjaajaltamme Jonita Aremalta: jonita.arema@fingerroos.net

Löydät meidän kuntouttavan työtoiminnan täältä:

https://parastapalvelua.fi/

Lisätietoa:

https://thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189