Löytävä vanhustyö

loytava_vanhustyo_kuva

Mitä Löytävä vanhustyö on?

Löytävä vanhustyö on suunnattu haasteellisessa elämäntilanteessa oleville, riittämättömien tai kokonaan palvelujen ulkopuolella oleville yli 60-vuotiaille turkulaisille. Löytävä vanhustyö tavoittaa, ohjaa ja tukee ikääntyneitä tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Löytävä työ on tavoitteellista ja työtä tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Palvelua tuotetaan Fingerroosin säätiön Löytävässä vanhustyössä ja se kuuluu STEA:n kohdennetun toiminta-avustuksen piiriin (Ak).

Mitä palvelu tarjoaa?

Löytävän työntekijät tapaavat asiakkaan kiireettä ja kartoittavat asiakkaan toiveet ja tilanteen. Yhdessä asetetuissa tavoitteissa edetään asiakkaan ehdoilla. Työntekijät tapaavat asiakkaan tämän omassa kodissa tai muussa sovitussa paikassa. Löytävä työn kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Yksilöllisen asiakastyön lisäksi toteutamme ikääntyneille päihteidenkäyttäjille suunnattua ja ammatillisesti ohjattua Pilkeporukkatoimintaa. Toiminta perustuu vertaistukeen. Turussa toimii tällä hetkellä neljä Pilkeporukkaa.  Pilketoiminta toteutetaan Turun kaupungin ja Fingerroosin säätiön yhteistyönä. Lisätietoa Pilkeporukkatoiminnasta Löytävän työntekijöiltä sekä Turun kaupungin internetsivuilta osoitteesta: http://www.turku.fi/pilke-toiminta.

Miten Löytävän vanhustyön piiriin tullaan?

Löytävä-työntekijään voi olla yhteydessä asiakas itse tai tarvittaessa asiakkaan omainen tai läheinen. Myös kuka tahansa kansalainen voi tehdä läheisestään nimettömän huolenilmaisun joko soittamalla tai postittamalla oheisen lomakkeen Löytävän vanhustyön toimistoon. Lomakkeen voit ladata tästä.

Löytävä vanhustyö laajenee nyt Vakka-Suomeen! Haemme kahta innostunutta työntekijää. Tässä ilmoitus!

Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Seuraa meitä myös
Facebook: https://www.facebook.com/loytav?ref=br_rs
Twitter: https://twitter.com/Loytava

Löytävän vanhustyön materiaalit

Paljosta olisin jäänyt, ellen olisi ovea avannut
Hyödynnä Löytävä työ -esite
Julkaisu: Aikaa, päätä ja sydäntä – Löytävä työ ikäihmisten arjen tukena

Fingerroosin säätiö vastaanottaa myös testamentteja ja lahjoituksia!

Loytava_logo_uusi

STMtukee