Berghamn Nauvo

Säätiö

Fingerroosin säätiö edistää vanhusten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Säätiö palvelee vanhuksia ja heidän omaisiaan järjestämällä koulutusta sekä kuntouttavaa pienryhmä- ja yksilötoimintaa sekä tukee ikääntyneiden hyvinvointia edistävää toimintaa. Säätiössä tehdään työtä toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen. Säätiö edistää kaikenikäisten hyvinvointia myös me-talo ja Syörään yhressä -toimintojen kautta.

Lue STEAN:n juttu tästä!

STEA sekä Me-säätiö tukevat toimintaamme.

Huom! Fingerroosin säätiö ottaa vastaan myös testamentteja ja lahjoituksia.

Säätiön historiaa ja tavoitteita

Kaipaatko apua?

Säätiön toiminta on suunnattu yksinäisyydestä, masennuksesta, pelokkuudesta tai päihdeongelmista kärsiville ikääntyneille sekä heidän läheisilleen Turun seudulla. Tiivis yhteistyö ikääntyneiden parissa työskentelevien viranomaisen, järjestöjen, seurakunnan, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeä osa säätiömme toimintaa. Säätiön toiminnassa elämänkaari nähdään kokonaisuutena, ja siihen liittyy vahvasti ylisukupolvisuus.